Sunday, May 18, 2014

ده نفر در زندان کرمان اعدام شدند


 ده نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق کشور به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش مهر، طی احکام صادره از سوی شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، ده زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی کرمان به دار آویخته شدند.
بنا بر ادعای دستگاه قضایی، این افراد از بزرگترین باندهای قاچاق و حمل مواد مخدر در جنوب شرق کشور بوده اند که با پیگیری های مستمر اداره اطلاعات استان کرمان شناسایی و دستگیر شدند.

No comments:

Post a Comment