Saturday, May 17, 2014

17 may روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی


روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی
هفدهم ماه می، روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی نام‌گذاری شده است. ترس و نفرت از هم‌جنس‌گرایی و افراد همجنس‌گرا می‌شود همجنس‌گراستیزی یا همان هموفوبیا.
در چنین روزی در سال ۱۹۹۱ سازمان بهداشت جهانی، هم‌جنس‌گرایی را از فهرست بیماری‌ها حذف کرد و این‌چنین شد که در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با هم‌جنس‌گراهراسی و ترنس‌هراسی این روز را روز جهانی مبارزه با هموفوبیا نام‌گذاری کرد.
در برخی از کشورها هم‌چون ایران هم‌جنس‌گرایی و هم‌جنس‌گرایان از طرف حکومت‌ها با عقوبت سختی روبه‌رو هستند تا جایی که ممکن است جانشان به صرف داشتن چنین گرایش جنسی ستانده شود و کشته شوند.
درد و رنجی که هم‌جنس‌گرایان در کشورهایی که قوانین سفت و سختی در برخورد با آن‌ها وجود دارد متحمل می شوند از عظیم‌ترین درد و رنج‌هایی است که شکلی از اقلیت‌ها متحمل می‌شوند. نبود آگاهی و رشدنیافتگی و عدم اطلاع‌رسانی صحیح در مورد هم‌جنس‌گرایی از عواملی است که زیستن همجنس‌گرایان را با دشواری بسیار مواجه می‌سازد.
هنوز افراد بسیاری هم‌جنس‌گرایی را یک بیماری می‌دانند و گروهی نیز به بهانه غیراخلاقی‌بودن این گرایش جنسی هم‌جنس‌گرایان را طرد می‌کنند و عده‌ای نیز به بهانه ضد دین و شریعت‌بودن این گرایش جنسی به نفرت‌پراکنی علیه هم‌جنس‌گرایان می‌پردازند. نفرت‌پراکنی‌ای که زندگی را بر این گروه جنسی تنگ کرده است.

No comments:

Post a Comment