Tuesday, May 6, 2014

تایید حکم ۱۰ سال حبس حمید بابایی در دادگاه تجدیدنظر


حکم ۱۰ سال حبس حمید بابایی دانشجویی دکترای بلژیک در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسیده است.
 حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترا و بورسیه دولتی در دانشگاه لی یژ بلژیک، که برای دیدار خانواده به ایران سفر کرده بود، روز ۳۰ آذر ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان تعزیری و ۴ سال زندان تعلیقی به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم محکوم شد.
حکم این دانشجوی بورسیه در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد عینا به تایید رسید.
گفتنی است، حمید بابایی هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.
  گزارشگران هرانا

No comments:

Post a Comment