Friday, May 30, 2014

مهدی ابیات از روز شنبه به سلول انفرادی منتقل شده

 مهدی ابیات زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از روز شنبه هفته جاری به سلول انفرادی منتقل شده است.
 مهدی ابیات از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج روز شنبه ۳ خرداد ماه از سالن ۱۲ زندان مزبور به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد و تا لحظه تنظیم این خبر به سالن خود باز نگشته است.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «این زندانی سیاسی پس ملاقاتی که روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه با خانواده داشته است به دلیلی که برای ما معلوم نیست مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و خواهر وی نیز برای چند ساعت بازداشت می‌شود.»
این زندانی سیاسی در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شد. وی سپس در دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ ماه زندان محکوم شد و خود را جهت سپری کردن دوران محکومیت به زندان معرفی کرد.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment