Friday, May 30, 2014

نرگس محمدی به دادسرای انقلاب احضار شد

نرگس محمدی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، احضاریه‌ای برای حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین دریافت کرده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم محمدی باید تا روز یکشنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. بر اساس احضاریه ای که هفتم خرداد ماه به خانم محمدی ابلاغ شده دلیل احضار وی "اتهامات مندرج در پرونده" ذکر شده است.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای در این باره با اشاره به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر از جمله همکاران کانون مدافعان حقوق بشر را مغایر با این نوع معاهدات دانسته است.

منبع: رادیو ایران

No comments:

Post a Comment