Sunday, May 18, 2014

برای آزادی، تظاهرات در دانشگاه تبریز


اخبار روز - گزارش دریافتی: ظهر یکشنبه ۲٨ اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به سخنرانی صفارهرندی (وزیر ارشاد دولت نهم) در ساختمان مرکزی دانشگاه (تالار شهید شفایی) با پلاکارد و شعار علیه وضع موجود به او اجازه ی سخنرانی ندادند.
این دانشجویان پلاکاردهایی با عناوین زیر در دست داشتند: «ما برگشتیم»، «آزادی، برابری»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشگاه پادگان نیست»، «نه به سانسور!»، «توی سینه اش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره»، «ما از مبارزات و مطالبات طبقه ی کارگر حمایت می کنیم»، «ما خواهان آزادی بیان و تشکل مستقل هستیم»، «در راه رهایی جز زنجیرها چیزی برای از دست دادن نداریم»، «تبعیض جنسیتی ملغی باید گردد». 
دانشجویان معترض با خواندن سرودهای «یار دبستانی» و «سر اومد زمستون» و همچنین با شعارهایی همچون «دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد»، «وزیر ضدفرهنگ، بلای جان ملت»، «فرهنگ پادگانی، نمیخوایم، نمیخوایم»، «وزیر رئیس زندانه، فرهنگ همه اش بهانه س»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دروغگو، دروغگو»، اعتراض خود را بیان کردند.
در پی اعتراض دانشجویان عده ای از بسیجیان و مسئولان حراست دانشگاه تبریز و مأموران وزارت اطلاعات به دانشجویان معترض حمله ور شدند و پلاکاردهای دانشجویان را پاره کردند.
این اعتراض به درگیری فیزیکی کشیده شد.
سپس دانشجویان معترض تالار را ترک کردند و در محوطه ی مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه به تظاهرات خود ادامه دادند. در اینجا با خواندن چند سرود انقلابی و شعار اعتراض دانشجویان پایان یافت.
لازم به ذکر است که حراست دانشگاه تبریز در چند روز گذشته چند تن از دانشجویان معترض این دانشگاه را احضار کرده است.


منبع:اخبار روز

No comments:

Post a Comment