Sunday, May 11, 2014

محکومیت اکبر امینی به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت های اجتماعی در دادگاه قاضی صلواتی

arton21174
اکبر امینی، زندانی سیاسی بند 350 اوین، در سکوت مطلق خبری، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به پنج سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و فعالیتهای رسانه ای و فضای مجازی، محکوم شد.
 در حالیکه زندانی یادشده از تاریخ 17خرداد 92، در اوین بازداشت بوده، در شعبه 15دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، حکم جدید دریافت کرد.
اکبر امینی در این  دادگاه که در 27فروردین ماه سال جاری برگزار شد، از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل چهار سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری  محکوم و همچنین به مدت 5 سال از عضویت در احزاب، گروها و فعالیتهای رسانه ای و فضای مجازی محروم گردید.
اکبر امینی پیشتر نیز از سوی شعبه 15دادگاه انقلاب به دلیل شرکت در جلسات سرای اهل قلم به 5سال حبس تعزیری محکوم شده بود، (این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد). او در شامگاه 17خرداد 92،  پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، طی یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش، بازداشت شد.
او ابتدا به مدت یک هفته بصورت پیشگیرانه و با دستور قاضی امین ناصری ریاست بازپرسی شعبه ششم اوین بازداشت اما در ادامه  به مدت 102روز به سلول انفرادی بند 240منتقل و تحت شدیدترین بازجویی ها قرارگرفت.
او اکنون در بند 350اوین در حال سپری کردن 5 سال حبس تعزیری، از دادگاه اول خود میباشد.
لازم به ذکر است ، از بازداشت شدگان اولیه جلسه سرای قلم، تنها اکبر امینی و محسن قشقاوی زاده به ترتیب به مدت 5سال و 6ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و دیگر حاضران در جلسه از تمامی اتهامات وارده تبرئه و برای همگی منع تعقیب صادر شد.
اکبر امینی، اولین بار در اعتراض‌های خیابانی 25بهمن ماه سال 1389، در حالیکهبا بالا رفتن از یک جرثقیل در یکی از خیابان‌های تهران، به برافراشتن نماد سبز اقدام کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی آن زمان  در دادگاه برگزار شده، از تمامی اتهامات تبرئه شده بود .
کمپین صلح فعالان در تبعید

No comments:

Post a Comment