Wednesday, May 28, 2014

بررسی حکم اعدام و تبعید غلامرضا خسروی به زندان رجایی شهر، در گفتگو با مهناز پراکند

مهناز پراکند - ونداد اولادعظیمی - غلامرضا خسروی
مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، در گفتگو با ونداد اولادعظیمی، حکم اعدام غلامرضا خسروی  را مغایر با کلیه مقررات و قوانین در ایران می خواند.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، صبح روز چهارشنبه  ۷خرداد ۱۳۹۳، ماموران زندان اوین، غلامرضا خسروی را به بهانه گفتگو با معاون قضایی زندان (حمیدی) از بند ۳۵۰خارج، و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
غلامرضا خسروی سوادجانی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰است که در سال ۸۶با شکایت اداره اطلاعات رفسنجان بازداشت شد. اودر یک روند پیچیده قضایی پس از صدور حکم شش سال حبس تعزیری در دادگاهی دیگر و بر اساس شکایت وزارت دفاع به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق مجددا محاکمه و به اعدام محکوم شده است.
گفتگو مهناز پراکند با ونداد اولادعظیمی را از ویدئوی زیر دنبال کنید:


منبع: فعالا در تبعید

No comments:

Post a Comment