Thursday, May 1, 2014

انتقال دو درویش زندانی از رجایی شهر به بند زندانیان عادی اوین

yadollahi entesari
فرشید یداللهی و رضا انتصاری از دراویش زندانی محبوس در رجایی شهر طی روزهای گذشته جداگانه از زندان رجایی شهر به بند زندانیان عادی اوین منتقل شدند.
به گزارش مجذوبان نور، رضا انتصاری و فرشید یداللهی از دراویش زندانی تبعید شده به زندان رجایی شهر کرج، به فاصله دو روز به صورت جداگانه به بندهایی از زندان اوین که به زندانیان عادی اختصاص دارند اعزام شدند. به این دو درویش گفته شده که این اقدام بر اساس دستور مقام قضایی انجام شده است. فرشید یداللهی وکیل زندانی دراویش گنابادی هم اکنون در سالن ۶ بند ۷ و رضا انتصاری در سالن ۷ بند ۸ به سر می‌برد.
این اقدام ناگهانی در حالی انجام شد که طبق آیین نامه سازمان زندان‌ها مبنی بر لزوم تفکیک زندانیان بر اساس جرایم ایجاب می‌کند که دراویش در بند زندانیان عقیدتی سیاسی نگه داری شوند.

No comments:

Post a Comment