Monday, May 12, 2014

احمدرضا حائری بازداشت شد


 طی روز جاری احمدرضا حائری برادر زندانی سیاسی بند ۳۵۰ سعید حائری بازداشت شد.
 عصر روز جاری ماموران اطلاعات ابتدا به منزل پدر همسر احمدرضا حائری مراجعه کردند که وی آنجا نبوده؛ سپس به منزل وی رفتند و ضمن تفتیش منزل ایشان را بازداشت کردند.
احمدرضا حایری نماینده خانواده زندانیان آسیب دیده در پی وقایع پنج‌شنبه سیاه بند ۳۵۰ بود.
وی یکی از موسسین کانون دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی و عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی بود.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «احمدرضا حائری پیش‌تر از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده بود که اگر در خصوص وضعیت زندانیان بند ۳۵۰ که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند اطلاع رسانی کند بازداشت می‌شود.»
گفتنی است، بازداشت کنندگان هنگام بازداشت احمدرضا حائری از ارائه حکم بازداشت خوداری کردند.
 گزارشگران هرانا

No comments:

Post a Comment