Friday, May 23, 2014

دادیار ناظر بر اوین، یکماه پس از پنج شنبه سیاه: بانیان درگیری، ممنوع درمان و ملاقات حضوری هستند

10014612_1497652670455183_5022726894644731937_n
حدود یکماه پس از یورش ماموران گارد ویژه به زندانیان بند ٣۵٠ اوین، خدابخشی دادیار ناظر بر زندان اوین، از اعزام مصدومان به بیمارستان و ملاقات حضوری زندانیان با خانواده ها جلوگیری می کند.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، خدابخشی، دادیار ناظر بر زندان اوین، در واکنش به پیگیری خانواده ها برای ملاقات و یا اقدامات درمانی، اعلام  کرد که زندانیان این بند تا سه هفته آینده نیز ممنوع برای ملاقات حضوری هستند.
دادیار ناظر بر زندان اوین در پاسخ به خانواده ها گفته است: “زندانیانی که از بازرسی اتاق هایشان جلوگیری کردند و باعث درگیری در بند شده و به همین خاطر به انفرادی منتقل شده اند، تا سه آینده از ملاقات حضوری و غیره محروم هستند.  دیگر مراجعه نکنید و وقت ما را نگیرید! “
گفتنی است پنج شنبه، ٢٨ فروردين سال جاری تعداد زیادی از ماموران لباس شخصى که از عوامل اطلاعات بودند، به صورت وحشيانه اى به قصد بازرسى به داخل بند ٣۵٠ زندان اوين، یورش بردند که با اعتراض زندانیان منجر بهدرگیری و نهایتا ضرب و شتم زندانیان شد.
از آن روز که توسط فعالان حقوق بشر به پنج شنبه سیاه لقب گرفته است، هنوز بسیاری از مصدومان از درمان و اعزام به بیمارستان محروم بوده اند.
فعالا درتبعید

No comments:

Post a Comment