Sunday, May 18, 2014

قطعنامه اتحادیه دانشجویان اروپا در حمایت از بهاره هدایت و دانشجویان ایران

Baharehhedayat
دانشجویان اتحادیه اروپا هفته گذشته در نشست عمومی این اتحادیه قطعنامه ای به اتفاق آراء تصویب کرد که بر وضعیت جسمی نامناسب بهاره هدایت در زندان و شرایط دانشجویان زندانی پرداخته است.
به گزارش دانشجونیوز، متن قطعنامه بر بازداشت بهاره هدایت در سال ۱۳۸۸ و ادامه نگهداری در زندان با وجود شرایط نامناسب جسمی دلالت دارد.
همچنین در این قطعنامه به گزارش احمد شهید اشاره نموده که در آن از ۲۴ دانشجوی زندانی نام برده شده و در بخشی دیگر به محرومیت و اخراج ۱۰۰۰ دانشجوی دیگر از تحصیل پرداخته است.

متن کامل این قطعنامه را در ادامه بخوانید:

بهاره هدایت یکی از سرشناس‌ترین فعالان حوزه دانشجویی و زنان است. او همچنین یکی از چندین دانشجوی زندانی است که به دلیل بیان عقیده اش راجع به حاکمیت در بند افتاده است.
بهاره در آذر ماه ۱۳۸۸ در تهران بازداشت و در زندان اوین به خاطر اتهاماتی مربوط به فعالیت دانشجویی زندانی شد. که یکی از آن اتهامات فرستادن پیام به اتحادیه دانشجویان اروپا و دیگر سازمان های دانشجویی در هفتادمین سالگرد روز دانشجو در ایران به تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ بود.
در سال ۲۰۱۱ اتحادیه دانشجویان اروپا بهاره را نامزد جایزه صلح دانشجویی کرد تا دشواری های دانشجویان ایرانی را بیان کرده و پل ارتباطی را مابین سازمان‌های دانشجویی ایرانی و اروپایی ایجاد نماید. اتحادیه دانشجویان اروپایی در نظر دارد با افزایش طرح دوباره وضعیت بهاره هدایت حمایتش را از مبارزه او برای حقوق دانشجویان که حتی در وضعیت زندانی بودن هم ادامه می دهد و همچنین حمایتش را از کل جنبش دانشجویی در ایران نشان دهد.
شرایط فعلی، نقض اساسی حقوق بهاره است که به خاطر بیان عقیده اش زندانی است. در عین حال درمان‌های لازم با وجود وضعیت وخیم جسمی به خاطر مشکلات مزمن سیستم تولید مثل از او دریغ می شود. اتحادیه دانشجویان اروپا با تاکید دوباره بر حمایت از بهاره شدیدا دولت ایران را به خاطر سرکوب دانشجویان محکوم می کند. همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر بر وضعیت ایران، احمد شهید گزارش داده که ۲۴ دانشجو در حال حاضر دوران محکومیت خویش را در زندان به خاطر فعالیت دانشجویی می گذرانند و بیش از ۱۰۰۰ دانشجو از موسسات دانشگاهی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ اخراج یا محروم از تحصیل شده اند. اتحادیه دانشجویان رفتار حاکمیت ایران را با دانشجویان و گروگانگیری بهاره را محکوم می کند و اعلام می دارد این سرکوب با اهداف سیاسی و برای ترویج ارعاب میان باقی دانشجویان فعال است.
اتحادیه، جنبش دانشجویی ایران را که برای حقوقش و دموکراسی در ایران تلاش می کند حمایت کرده و خواهان آزادی فوری بهاره و رسیدگی به وضعیت سلامت او است.
منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment