Saturday, May 3, 2014

انتقال ارژنگ داوودی به سلول انفرادی بند ۲۴۰


 ارژنگ داوودی زندانی سیاسی بند ۸ زندان اوین به سلول انفرادی بند ۲۴۰ این زندان منتقل شد.
 ارژنگ داوودی زندانی سیاسی که اخیرا از زندان بندرعباس به تهران بند ۸ زندان اوین که به اتباع خارجی اختصاص دارد منتقل شده است، طی روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه پس از اینکه از رفتن به دادگاه امتناع کرد، به سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی سالخورده که در تمام طول محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است از اوایل تیر ماه سال گذشته از بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به انفرادیهای بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از ۱۲۷ روز انفرادی در این بند به زندان بندر عباس تبعید شده است.
گفتنی است، ارژنگ داوودی که محکومیت ۱۰ ساله اول خود را به پایان رسانده تاکنون با پرونده سازی‌های طی دوران محکومیت به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است.
 گزارشگران هرانا

No comments:

Post a Comment