Saturday, January 18, 2014

تبعید ناگهانی دکتر هانی یازلو به زندان مشهد

download

دکتر هانی یازرلو زندانی سیاسی بند 350 اوین، بدون اعلام قبلی و به صورت ناگهانی به زندان مشهد تبعید شد.بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، روز شنبه 28/10/92، مسئولان زندان اوین، دکتر هانی یازرلو را به بهانه اعزام به دادسرای اوین(مقدسی)، از بند 350 خارج نموده و سپس به مسئول اتاق وی اعلام کردند که وسائل شخصی ایشان را جمع آوری و تحویل نمایند، چرا که ایشان در حال تبعید به زندان مشهد می باشد.دکتر یازرلو که سابقه زندان وی به دهه های 50، 60 و 70، می رسد؛ آخرین بار در مراسم ختم محسن دکمه چی، جعفر کاظمی، محمد حاج آقایی، بازداشت شد.
او که پس از 55 روز بازداشت در سلولهای انفرادی بند 240 (وزارت اطلاعات) با وثیقه آزاد شده بود، نهایتا در شعبه 26 دادگاه بدوی توسط قاضی پیرعباسی به 1 سال حبس در تبعید و 15 سال تبعید در ایرانشهر محکوم گردید که در دادگاه  تجدید نظر، محل تبعید به مشهد تغییر کرد.
وی سرانجام در تاریخ 31/2/92 توسط ماموران بازداشت و جهت اجرای حکم به بند 350 اوین منتقل گردید.گفتنی است دکتر یازرلو که تا به امروز دو بار مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته، همچنان از ناراحتی قلبی رنج می برد.
منبع:فعالان در تبعید

No comments:

Post a Comment