Monday, January 13, 2014

محرومیت دو هفته‌ای زندانیان عقیدتی از آب گرم

زندانیان عقیدتی سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج طی دوهفته گذشته از آب گرم محروم بوده‌اند.
 از دوهفته پیش زندانیان سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج که زندانیان عقیدتی اهل‌سنت در آن نگهداری می‌شوند از آب گرم برای استحمام محروم هستند.
قطع آب گرم این سالن در حالی صورت می‌گیرد که سالن‌های ۱۱ و ۱۲ که در بند ۴ و در زیر سالن ۱۰ واقع شده‌اند از آب گرم برخوردار هستند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «هم اکنون بدلیل قطع آب گرم زندانیان سالن ۱۰ عده زیادی بیمار شده‌اند و درمان ایشان نیز با مشکل روبرو است.»
گفتنی است، هم اکنون نزدیک به ۱۱۰ زندانی عقیدتی اهل‌سنت در سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شوند.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment