Friday, January 10, 2014

بازداشت سه شهروند بهایی در سمنان جهت اجرای حکم


– اردشیر فناییان، شیدرخ فیروزیان و گل‌رخ فیروزیان بدون احضار قبلی جهت اجرای محکومیت بازداشت شدند.
 در تاریخ ۱۸ دی ماه سه شهروند بهایی ساکن سمنان به نام‌های اردشیر فناییان، شیدرخ فیروزیان و گل‌رخ فیروزیان (خواهر) توسط ماموران امنیتی، بازداشت و برای اجرای حکم راهی زندان سمنان شدند.
این در حالی بود که هیچ احضاریه‌ای برای این شهروندان بهایی جهت معرفی خود به زندان به ایشان ابلاغ نشده بود و فقط یک هفته قبل طی نامه‌ای از ایشان خواسته می‌شود که طی ۲۰ روز خود را جهت اجرای حکم معرفی کنند.
قابل ذکر است شید رخ و خواهرش، گلرخ فیروزیان در منزل و اردشیر فناییان در خیابان دستگیر می‌شوند.
یادآوری می‌شود اردشیر فناییان به ۹ ماه حبس تعزیری و گل‌رخ فیروزیان و شیدرخ فیروزیان هر کدام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می‌باشند.

No comments:

Post a Comment