Friday, January 24, 2014

خرم آبادی:‌ فیسبوک و تویتر «صهیونیستی» هستند

عبدالصمد خرم  آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ضمن تاکید مجدد بر فیلتر کردن فیسبوک و تویتر گفته است:‌«فیس بوک یک سایت آمریکایی است و از سوی جوانی  به نام زاکربرگ که یک صهیونیست است  اداره می شود. آقای زاکربرگ طبق  لیست های ارائه شده بین چهار صهیونیست تاثیرگذار جهان است. این  شخص آمده و چنین شبکه ای را ایجاد  کرده است. بقیه سهامداران این شبکه هام صهیونیست هستند. شیمون پرز  رئیس جمهور رژیم صهیونیستی می گوید من باید از این پسر خوب یهودی  حمایت داشته باشم. ایشان می رود و از فیس بوک بازدید می کند و می گوید باید فیس بوک را به عنوان ابزار  بسیاری از تغییرات اجتماعی تحسین کرد. علاوه بر این ها فیس بوک ابزاری است در اختیار سازمان CIA جوانان ما وقتی در میدان های ورزشی ظاهر می شوند، وقتی با نمایندگان رژیم صهیونیستی مواجه می شوند از مسابقه با آن ها خودداری می کنند. بعید می دانم جوان ما ماهیت فیس بوک را بداند و بخواهد از آن استفاده کند.»
وی همچنین افزوده است: «سایت  فیس بوک تا پیش از تبلیغاتی که برخی انجام دادند، در ردیف پایینی قرار داشت این درحالی است که شبکه اجتماعی  کلوب از این سایت بالاتر است. وقتی شبکه های داخلی هستند چرا باید اطلاعات  خود را روی شبکه های اجتماعی  خارجی قرار دهیم.»

No comments:

Post a Comment