Sunday, January 12, 2014

راه اندازی مجدد دستگاههای پارازیت در زندان

راه اندازی مجدد دستگاه های پارازیت در بند زندانیان سیاسی و تبعات جسمی و روحی آن علیه زندانیان سیاسی
بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر دمکراسی در ایران» راه اندازی مجدد و تشدید پارازیت در بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج تبعات جسمی و روحی شدیدی علیه زندانیان سیاسی ایجاد کرده است .
از چند روز پیش بدستور بازجویان وزارت اطلاعات دستگاه های پارازیت در سالن ۱۲ بند ۴ زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با شدت بیشتری نسبت به قبل راه اندازی شده است. بنابه گفته منابع موثق حداقل ۲ نفر از زندانیان سیاسی از جمله کریم معروف عزیز پس از راه اندازی این دستگاه ها روانه بیمارستانهای خارج از زندان شده اند.
از زمان راه اندازی مجدد دستگا های پارازیت ،زندانیان سیاسی بخصوص افرادی که مسن و مبتلا به بیماریهای مختلف هستند دچار عوارضی مانند؛سردردهای شدید ، بی حالی ، حالت تهوع، کرختی،حالتهای خواب آلودگی،سرگیجه و موارد متعدد دیگر شده اند.
از جمله زندانیانی که شرایط جسمی و روحی آنها پس از راه اندازی این دستگاه ها وخیم شده است می توان از زندانیان عقیدتی و سیاسی مانند ؛محمد بنازاده امیر خیزی ،شاهرخ زمانی ، کمال الدین خانجانی،ماشالله حائری ، ریاض سبحانی ، بهروز عزیز توکلی، خالد حردانی و صالح کهندل را نام برد .
بازجویان وزارت اطلاعات مدتی است که فشارها ، اذیت و آزارها را علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج تشدید نموده اند. ازجمله فشارها و اذیت و آزارها و محدودیتهای موجود ، قطع آب گرم زندانیان، عدم انتقال بیماران به بیمارستان و درمان آنها و بکار گیری دستگاه های پارازیت که برای سلامتی زندانیان سیاسی بسیار خطرناک می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشارها و اذیت و آزارها و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی بی دفاع توسط زندانبانان ولی فقیه که مجری دستورات آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم هستند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده های جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های کیفری یبن المللی است.

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
منبع:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

No comments:

Post a Comment