Monday, January 13, 2014

انتقال دست‌کم شش زندانی جهت اجرای حکم اعدام


طی روز جاری دست‌کم ۶ زندانی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
طی روز جاری دوشنبه ۲۳ دی ماه ۶ زندانی از بندهای ۲ و ۶ زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شدند تا طی روزهای آینده حکم اعدام در موردشان به اجرا در آید.دو تن از این زندانیان از بند ۲ و ۴ تن نیز از بند ۶ این زندان بوده‌اند و احتمال دارد صبح روز سه‌شنبه حکم اعدام ایشان اجرا شود.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «همه این افراد به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده‌اند.»
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment