Thursday, January 2, 2014

حادثه به قتل رسیدن دختر ایرانی نقص آشکار همیشگی حقوق زنان و دختران

امروز داشتم اخبار را مطالعه میکردم که با یک خبر درد ناک روبه رو شدم مرگ دختر جوان نابغه ایی که به دست شوهرش کشته شده بود !!!!!!!!!!! چرا و به چه دلیل ؟ گناهش چه بوده ؟ و اگر گناهی هم داشته ایا مستحق چنین مجازاتی بوده !؟ 
ساناز نظامی دختر جوانی که پس از ازدواج در ترکیه میخواست به تحصیلاتش در رشته مهندسی  در امریکا ادامه تحصیل بدهد که بعد از ضرب و شتم  توسط شوهرش به قتل میرسد !
قبلا درباره نقص حقوق زنان و دختران در وبلاگهای قبلیم اشاره کرده بودم اما در اینجا با این شعر این دست نوشته را به پایان میرسانم .
همچنین جای قدردانی و تشکر دارم از خانواده این عزیز از دست رفته بابت اهدای اعضاء بدن ایشان به نیازمندان
همین.


زن عشق می کارد و کینه درو می کند…
دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر…
می تواند تنها یک همسر داشته باشد
و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی ….
برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه ولی لازم است
و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج کنی …
در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو …
او کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی …
او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی….
او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد ….
او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی ….
او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر …
و هر روز او متولد میشود؛ عاشق می شود؛ مادر می شود؛
پیر می شود و میمیرد…
و قرن هاست که او؛ عشق می کارد و کینه درو می کند
چرا که در چین و شیارهای صورت مردش به جای گذشت،
زمان جوانی بر باد رفته اش را می بیند و در قدم های لرزان مردش؛
گام های شتابزده جوانی برای رفتن و درد های منقطع قلب مرد؛
سینه ای را به یاد می اورد که تهی از دل بوده و پیری مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می کند…
و اینها همه کینه است که کاشته می شود در قلب مالامال از درد…!
و این رنج است
No comments:

Post a Comment