Sunday, January 5, 2014

بیهوشی سه تن از زندانیان اعتصابی قزل حصار

سه تن از زندانیان اعتصابی قزل حصار که در شصت و سومین روز اعتصاب غذا به سر می برند، به دلیل ضعف جسمانی، بیهوش شدند.
 جمشید دهقان، کمال ملایی و حامد احمدی، سه تن از زندانیان اهل سنت که از دو ماه پیش تاکنون در اعتصاب غذا به سر می برند، عصر روز گذشته بیهوش شده و به بهداری زندان منتقل شدند.
این زندانیان که پس از حدود ۴ ساعت هشیاری خود را به دست آوردند، بلافاصله از ادامه ی تزریق سرم توسط مسئولان بهداری ممانعت به عمل آوردند و به بند منتقل شدند.
این در حالیست که اندکی بعد، مجدداً جمشید دهقان بیهوش شده و به بهداری برده شد و از وضعیت سلامت وی اطلاعی در دست نیست.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment