Tuesday, January 7, 2014

اعمال فشار دادستانی جهت قطع ارتباط با رسانه ها

دادستانی تهران زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان را در مورد عدم اطلاع رسانی وضعیت زندانیان به رسانه‌ها تهدید کرد.
 طی ماه‌های اخیر دادستانی تهران از خانوادهٔ برخی از زندانیان سیاسی- عقیدتی و امنیتی حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین که به منظور پیگیری امور فرد زندانی به دفتر دادستانی مراجعه کرده‌اند خواسته است که به منظور برخورداری زندانیان از امکان ملاقات حضوری، اعزام به پزشکی خارج از زندان و یا مرخصی، از هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی به سایت‌های خبری، رادیو و تلویزیون‌ها خودداری نمایند.
نماینده دادستان (خدابخشی) نیز با حضور در بند ۳۵۰ ضمن دیدار با برخی زندانیان این بند، آن‌ها را تهدید کرده است در صورتی که حتی اسامی آن‌ها در هر یک از سایت‌های خبری منتشر شود تا مدت‌ها از ملاقات حضوری با خانوادهٔ خود محروم خواهند شد.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment