Monday, January 27, 2014

وضعیت نگران کننده ماشاء الله حائری در بیمارستان دی


ماشاء الله حائری زندانی سیاسی کهن سال زندان رجایی شهر پس از حمله قلبی با دستبند و پابند در بیمارستان دی بستری شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماشاء الله حائری روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه در پی خونریزی از گوش و بینی به بهداری زندان رجایی شهر کرج منتقل و به دستور پزشکان بهداری بصورت اورژانس به بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی خمینی اعزام شد.
یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «ماشاء الله حائری در ۲۴ دی ماه دچار ناراحتی قلبی شدو بصورت اورژانس به بیمارستان هزار تخت خوابی تهران منتقل گردید. متاسفانه ماشاء الله حائری را با پا بند و دست‌بند و بسیار توهین آمیز در بیمارستان هزار تخت خوابی بستری کردند. از فردای انتقال ماشاء الله حائری خانواده وی به دادستانی مراجعه کرده و نامه انتقال به بیمارستان دی را از دادستانی اخذ کردند. ولی مامورین اعزام با نادیده گرفتن دستور دادستانی با انتقال مستقیم ماشاء الله حائری به بیمارستان دی موافقت نکردند و گفتند باید ابتدا به زندان رجایی شهر عودت شده و از آنجا مجددا اعزام شود. ماشاء الله حائری با‌‌ همان وضعیت جسمی به زندان رجایی شهر بازگردانده می‌شود و در تاریخ ۱ بهمن ماه مجددا دچار حمله قلبی می‌شود. خوشبختانه مامورین اینبار از ماشاء الله حائری را به بیمارستان دی انتقال دادند و در این بیمارستان رسیدگی‌های پزشکی خوبی برای وی صورت گرفت. ایشان اکنون از هوشیاری کمی برخوردار است و در زیر دستگاه قرار دارد. متاسفانه مامورین اعزام در این شرایط نیز حاضر نشدند تا دستبند و پابند وی را باز کنند.»
ماشاءالله حائری ۵۸ ساله و از زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰ می‌باشد که در وقایع بعد از انتخابات به اتهام هواداری از یکی از گروههای معاند نظام بازداشت و به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment