Saturday, January 11, 2014

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب شد

وزیر علوم با صدور حکمی محمدجواد فدایی فتح آبادی را به سمت سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت علوم، متن کامل حکم انتصاب محمد جواد فدایی فتح آبادی به شرح زیر است: “با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جناب عالی به عنوان سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان، مأموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه شهید باهنر کرمان را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب به انجام رسانید و با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید.”
شایان ذکر است، فدایی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان و دارای مدرک دکتری مهندسی عمران  گرایش سازه  است.
همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از خدمات نصرالله گرامی در دوران تصدی ریاست دانشگاه شهید باهنر کرمان قدردانی کرد.

No comments:

Post a Comment