Friday, January 10, 2014

مخالفت با مرخصی درمانی افشین بایمانی


 افشین بایمانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج باوجود دو حمله قلبی، از مرخصی درمانی محروم است.
 این زندانی سیاسی که بیش ۱۳ سال را در زندان سپری کرده است، روز شنبه ۱۶ آذر ماه و شنبه ۲۳ آذر ماه دچار حمله قلبی شد.
وی در دومین حمله قلبی خود بصورت اورژانس به بیمارستان خمینی تهران منتقل و پس از دو روز بدون انجام درمان مناسب به داخل زندان بازگردانده شد.
این زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج هفته گذشته توسط پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفت و نظر پزشکی قانونی نیز هرچه زود‌تر بستری شدن وی در بیمارستان مجهز خارج زندان عنوان شده است.
با این وجود تا این لحظه مسئولین از اعزام وی به مرخصی درمانی و یا مراکز درمانی خارج زندان ممانعت کرده و وی در شرایط خطرناکی قرار دارد.
افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» بازداشت و به اعدام محکوم می‌شود.
این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید می‌رسد، اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل می‌آید.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment