Wednesday, April 2, 2014

محکومیت یک زندانی به جرم ارتباط با زندانیان سیاسی

امید رحمانی زندانی عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به جرم ارتباط با زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.
به گزارش هرانا، این محکومیت به استناد گزارش وزارت اطلاعات در خصوص ارتباط این زندانی با زندانیان سیاسی زندان ارومیه و بدون مدرک خاص دیگری از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده است.
محکومیت این زندانی که به جرم قاچاق ارز بازداشت شده است از این لحاظ قابل اهمیت است که زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سوی مسئولین ایزوله شده اند و حق ارتباط با سایر زندانیان را ندارند.

No comments:

Post a Comment