Tuesday, April 22, 2014

پنج عضو خانواده زندانیان محکوم به اعدام شهر شوش نیز به حبس محکوم شدند

shoo
دادگاه انقلاب اهواز طی حکمی پنج نفر از اعضای خانواده سه زندانی محکوم به اعدام شهر شوش را هر کدام به شش ماه حبس محکوم کرد.
 دادگاه انقلاب اهواز، حبیب سیلاهوه، حبیب چایان، حسین چبیشاط،  کریم چایان، صلاح الدین چبیشاط (فرزند علی چه بیشاط که به اعدام محکوم شد)، را به شش ماه حبس محکوم کرد.
طبق گزارش فعالان حقوق بشر اهواز، این پنج نفر پیشتر نیز در نوامبر سال ٢٠١٢، به همراه علی چبیشاط، سلمان چایان و سید خالد موسوی، طی هجوم نیروهای اطلاعاتی به روستای ”خلف کعب مسلم” از توابع شوش دستگیر شده و چندین ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات به شدت شکنجه شدند .
گفتنی است پیشتر علی چبیشاط، سید خالد موسوی و سلمان چایانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شدند. سید خالد موسوی و علی چبیشاط به اعدام و سلمان چایانی به ٢۵ سال حبس و تبعید در یزد محکوم شدند.
علی چبیشاط و سید خالد موسوی، از ١٨مارس ٢٠١۴ توسط ماموران وزارت اطلاعات از زندان فجر دزفول به مکانی نامعلوم انتقال داده شده اند. خانواده های آنها با مراجعه به دادگاه و ستاد خبری تاکنون خبر دقیقی از آنها دریافت نکردند اما گفته می شود جهت یک سری بازجویی های تکمیلی آنها را منتقل نمودند.
علی رغم شکنجه شدید پنج شهروند یاد شده در بازداشتگاه اطلاعات اما نيروهاي اطلاعات نتوانستند اتهامی را بر علیه آنها ثابت نمایند.
كريم دحيمي فعال حقوق بشر
کمپین صلح فعالان در تبعید

No comments:

Post a Comment