Sunday, April 27, 2014

روزنامه «ابتکار» توقیف شد


 روزنامهٔ «ابتکار» صبح امروز توسط دادسرای رسانه به اتهام «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» توقیف شد.
محمدعلی وکیلی – مدیرمسوول این روزنامه – در گفت‌وگو با ایسنا با تأیید این خبر اظهار کرد: صبح امروز (شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه) نامه‌ای از سوی دادسرای رسانه به‌دست من رسید که در آن، به استناد مادهٔ ۱۱ قانون مطبوعات، این روزنامه شامل حکم توقیف دانسته شده بود.
محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، امروز شنبه ۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت: «در مراجعه‌ای که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه داشتم، علت توقیف روزنامه ابتکار درج خبری تحت عنوان «برکناری رئیس سازمان زندان‌ها» عنوان شده است.»
تغییر رئیس سازمان زندان‌ها کمتر از یک هفته پس از حمله ماموران به بند ۳۵۰ زندان اوین انجام گرفت و به همین دلیل این تصور پدید آمد که او به دلیل این حمله و پیامدهای آن از سمت خود برکنار شده است.

No comments:

Post a Comment