Friday, April 11, 2014

حمله وقیحانه اوباش حکومتی به ایرانشناس آمریکايی

امام جمعه رژیم در اصفهان گفته اجازه نخواهیم داد ریچارد فرای که یک زباله غربی است در این شهر دفن شود.
گزارش کمیته بین المللی نجات پاسارگاد: امروز جمعه، یازدهم آوریل، برخی از طرفدان حکومت اسلامی در اصفهان در تظاهراتی خصمانه به دفن احتمالی ریچارد فرای در کنار زاینده رود، اعتراض کردند. آن ها که به وسیله نشریات دولتی «جوانان انقلابی» خوانده می شدند، با شعارهایی چون « خاک اصفهان مدفن جاسوس سیا نیست» می گفتند که تا جان دارند اجازه نمی دهند که ریچارد فرای در اصفهان دفن شود.
این افراد همزمان دیوارهای آرامگاه پوپ تاریخ شناس نامدار و پژوهشگر دیگر تاریخ ایران را با کلماتی زشت و شعارهایی چون «این بنای آمریکایی تخریب باید گردد» آلوده کردند.
ریچارد فرای باستانشناس و پژوهشگر برجسته، که عمده کارش در ارتباط با تاریخ دوران باستان ایران است، وصیت کرده بود که همچون پوپ، در ایران و در کنار زاینده رود دفن شود.
همزمان با این اقدام افراد فرهنگ ستیز، بیشتر نشریات دولتی نیز با کلماتی زشت دو تاریخ شناس آمریکایی علاقمند به ایران را مورد حمله قرار دادند و اعلام کردند که جای این نوع افراد در ایران نیست.

قابل ذکر است که امروز ده ها ایمیل و تلفن از کوشندگان میراث فرهنگی اصفهان و جوانان علاقمند به فرهنگ ایران برای سایت کمیته نجات آمده که این عمل را مرتبط با خواست خود و اکثریت مردم اصفهان و ایران ندانسته و تعداد کم این افراد نشان می دهد که تنها مربوط به بخش کوچکی از افراد متعصب وابسته به حکومت است. آن ها همچنین می گویند که علاقمندان به فرهنگ ایران اجازه تظاهرات ندارند.

No comments:

Post a Comment