Sunday, April 6, 2014

بازگشت نصور نقی‌پور به زندان اوین


 – نصور نقی‌پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشرِ زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین پس از پایان دوره مرخصی به زندان بازگشت.
 طی روز جاری یک‌شنبه ۱۷ فروردین ماه نصور نقی‌پور که به مناسبت سال نو به مرخصی اعزام شده بود، پس از ۱۲ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشت.
آقای نقی‌پور، از ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۱ پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین، جهت اجرای حکم بازداشت و از آن زمان تاکنون در بند ۳۵۰ به سر می‌برد.
روز گذشته نیز نادر جانی و حمید کرواسی دو زندانی دیگر بند ۳۵۰ پس از ۱۱ روز مرخصی به زندان اوین بازگشتند هم چنبن محمود باقری  ۳ روز پیش از مرخصی به زندان بازگشت.
 گزارشگران هرانا

No comments:

Post a Comment