Sunday, April 27, 2014

بازداشت و تهدید خانواده های زندانیان سیاسی کلید خورد


ساعاتی پیش ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منازل خانواده‌های زندانیان سیاسی که در «پنج شنبه سیاه» مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، اقدام به تهدید و بازداشت برخی از ایشان نمود.
ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل تعدادی از خانواده‌های حادثه دیده در «پنج شنبه سیاه» با تهدید ایشان از آن‌ها خواستند که فردا تجمعی مقابل دادستانی نداشته باشند.
این ماموران حداقل در یک مورد با مراجعه به منزل یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، برادر وی کاوه دارالشفاء را بازداشت کردند، خانواده سعید حائری از دیگر خانواده‌هایی بود که ساعاتی پیش مورد تهدید حضوری ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند.
مامورین وزارت اطلاعات هم چنین به صورت تلفنی خانواده داور حسینی وجدان، از دیگر زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین را به صورت تلفنی تهدید کردند.
 گزارشگران هرانا

No comments:

Post a Comment