Tuesday, April 22, 2014

بازداشت یک دانشجو هنگام بازگشت به ایران

وی که در کشور اوکراین مشغول به تحصیل بود به منظور دیدار با خانواده اش عازم ایران شده بود در فرودگاه دستگیر شد.

به گزارش « محبت نیوز» بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»، یک دانشجوی ایرانی که برای دیدار با خانواده اش از خارج از کشور به ایران بازگشته بود، بازداشت شده است.
"معاد رحیمی" که در کشور اوکراین مشغول به تحصیل بود به منظور دیدار با خانواده اش در ایران عازم ایران شده بود که توسط بازجویان وزارت اطلاعات در فرودگاه دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید
.این دانشجو به مدت ۲۰ روز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
دانشجوی نامبرده پس از ۲۰ روز با وثیقه سنگین آزاد می گردد و به محل سکونت خویش به جزیره قشم مراجعت می نماید که پس از چند روز مجددن توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان حرور قشم منتقل می شود.
دانشجوی زندانی معاد رحیمی نزدیک به ۲۸ روز است که در زندان حرور قشم در بلاتکلیفی بسر می برد . برخورد زندانبانان با این دانشجوی زندانی بسیار زننده و غیر انسانی است.

No comments:

Post a Comment