Friday, April 18, 2014

احضارتعدادی از دانشجویان معترض به جلیلی به کمیته انضباطی

polytech
در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به حضور سعید جلیلی در این دانشگاه و شعارهای آنان در حمایت از موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی، روز چهارشنبه دست کم ۹ دانشجوی معترض به کمیته انضباطی احضار شدند.
به گزارش کلمه، پس از حضور دانشجویان منتقد در جلسه سخنرانی سعید جلیلی و شعارهای اعتراضی آنها که به درگیری فیزیکی اعضای بسیج دانشجویی با دیگر دانشجویان منتهی شد، چهارشنبه ۲۷ فروردین تعداد قابل توجهی از حاضران در آن برنامه از سوی حراست به صورت تلفنی مورد تهدید قرار گرفتند و دست کم ۹ دانشجو نیز به کمیته انضباطی احضار شدند.
گفتنی است که روز سه شنبه بسیج دانشجویی با نصب بیانیه ای در دانشگاه، ضمن متهم ساختن فعالان دانشجویی منتقد و تهدید آنها، از هیئت نظارت دانشگاه خواست تا برای این افراد احکام انضباطی صادر کند.
در بیانیه بسیج که با لحنی طلبکارانه نوشته شده، مسئولان دانشگاه تهدید شده اند که اگر احکام قاطعانه ای برای مخالفین حضور جلیلی در دانشگاه صادر نشود، بسیج دانشجویی برنامه های بعدی خود را بدون اخذ مجوز از هیئت نظارت دانشگاه برگزار خواهد کرد.
اما نکته جالب توجه این است که نام هیچ یک از اعضای بسیج دانشجویی و عوامل ضرب و شتم دانشجویان معترض در میان احضارشدگان نیست و تلفن های تهدیدآمیز و احضار تنها متوجه یک گروه از دانشجویان بوده که در قسمت عقب سالن حضور داشته و شعارهایی در حمایت از جنبش سبز سر داده اند.
ماموران حراست به دانشجویان اخطار کرده اند که در صورت شرکت در برنامه های اینچنینی، به کمیته انضباطی احضار خواهند شد. آنها همچنین برای ایجاد رعب و وحشت در محیط دانشگاه، به حداقل ۹ نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه احضاریه کتبی برای حضور در کمیته انضباطی داده اند.
اسامی علیرضا محسنی گویا، احسان حمیدی، امیرحسین علی بخشی، وحید دولت آبادی، سمانه زرکوب، سجاد زارع زاده و پویا اربابی در میان احضارشدگان است.

No comments:

Post a Comment