Sunday, November 10, 2013

احضار یک شاعر سر‌شناس کرد به وزارت اطلاعات


 کیومرث امیری‌کله‌جویی معروف به "لک امیر" شاعر و نویسنده سر‌شناس کرد به وزارت اطلاعات احضار شد.
 کیومرث امیری‌کله‌جویی معروف به لک امیر شاعر و نویسنده سر‌شناس اهل کرمانشاه روز یک‌شنبه ۱۹ آبان ماه از سوی وزارت اطلاعات کرمانشاه احضار شد.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "این شاعر و نویسنده سر‌شناس کرد به‌دنبال تشدید فشار بر فعالین کرد در شهرهای کردنشین به اداره اطلاعات احضار شده است."
نامبرده پیش از این نیز در ارتباط با اشعار و نوشته‌هایش به اطلاعات کرمانشاه احضار شده بود.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment