Tuesday, November 12, 2013

بازهم یک پزشک آزاده در چنگال رژیم تبهکار در زندان اوین


حکومت اسلامی پزشک بهداری زندان اوين را که بدن شکنجه شده ستار بهشتی را معاينه کرده بود، بازداشت و به بند امنيتی اوين منتقل کرده است. وی گزارش کرده بود که ستار بهشتی در زير شکنجه دچار خونريزی ريه، کبد، کليه و مخچه شده است. اين اولين بار نيست که رژيم پزشکان معالج زندانیانی را که زير شکنجه به قتل رسيده اند، بازداشت يا سربه نيست می کند. (پزشک زهرا کاظمی مجبور به فرار شد و پزشک بازداشتگاه کهریزک نیز سربه نیست گردید). و تا اين رژيم هست حتما آخرين بارهم نخواهد بود. این رژیم تبهکار نمی تواند تحمل کند که پزشک آزاده ای به وجدان کاری خود وفادار باشد.
"ستاره" یک زندانی سیاسی سابق در وبلاگ خود نوشت: پزشک دلسوز و مهربان بهداری اوین را آزاد کنید. رضا حیدرپور یکی از دلسوزترین و شریفترین پزشکان بهداری اوین است. کسی که برای جان زندانیان و سلامتی آنها ، فارغ از عقاید سیاسی و عقیدتی شان فوق العاده ارزش قائل میشد و بارها و بارها خود بشخصه مراحل درمان و معالجات پزشکی زندانیان را پیگیری و دنبال میکرد و سعی در تسهیل امور اداری برای انجام و رساندن کمکهای درمانی و پزشکی به زندانیان بیمار بود.
بعنوان یک زندانیان سیاسی که 15 ماه در اوین شاهد زحمات و تلاشهای دلسوزانه و مسئولانهء این پزشک وظیفه شناس که انسانیت پایه و محور کارش است و بارها و بارها خود شاهد بودم که چگونه با نگرانی و دلسوزی و آنقدر مهربان در جهت درمان و معالجهء زندانیان کوشش میکند از مسئولان زندان اوین ، وزارت اطلاعات و قوهء قضاییه آزادی هرچه سریعتر این پزشک را خواستارم.

جمهوری اسلامی با دستگیری و به زندان انداختن این پزشک متعهد ، پروندهء بیرحمی خود را کامل کرده است. بنام « انسانیت» و بنام « شرافت» از مقامات ذیربط میخواهم که هرچه زودتر « رضا حیدرپور را آزاد کنند.

No comments:

Post a Comment