Sunday, November 10, 2013

احضار و بازداشت نویسنده روزنامه بهار توسط دادگاه انقلاب اصفهان

Bazdasht
دکتر سید علی اصغر غروی، نویسنده مقاله “امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟” بازداشت شد.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید” به دنبال توقیف روزنامۀ بهار در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» به مناسبت عید سعید غدیر امسال؛ نویسندۀ مقاله نیز به دادگاه انقلاب اصفهان احضار و بازداشت شد.طبق این گزارش این عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت‌ آزادی، صبح روز یکشنبه، مورخ 19/08/92، توسط ضابطین دادگاه انقلاب در اصفهان احضار و بازداشت شد.غروی چندی پیش در یادداشتی با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» نقش مذهبی حضرت علی را مهم‌تر از نقش سیاسی او دانسته بود که این یادداشت منجر به توقیف روزنامه «بهار» شد. روزنامه بهار پیش‌تر با عذرخواهی به خاطر انتشار این یادداشت، انتشار خود را دو هفته به طور داوطلبانه متوقف کرده بود.
فعالان در تبعید

No comments:

Post a Comment