Wednesday, November 6, 2013

جزئیات مربوط به مسیحیان در گزارش سوم احمد شهید


این متن  به تفصیل همه موارد مصرح  در اعلامیه حقوق بشر را برای وضعیت ...
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، دکتر احمد شهید ناظر دائمی حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود را در گفتگوی تعاملی مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه اول آبان برابر ۲۳ اکتبر ارائه داد.
در این گزارش احمد شهید ضمن بر شمردن موارد دیگری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، به تشریح مشکلاتی که تحریمهای بین المللی علیه برنامه هسته ای حکومت، برای مردم ایران بوجود آورده است پرداخته و از شدت آنها انتقاد می کند.
گزارش مذکور به تفصیل همه موارد مصرح  در اعلامیه  جهانی حقوق بشر را برای وضعیت کشور ایران مورد بررسی مستند قرار داده است و از نظر حقوقی یک سند قابل استناد  بین المللی محسوب می شود. از جمله در آن مسئله آزادی مذهبی برای ایرانیان مورد بحث قرار می گیرد و وضعیت گروههای اقلیت  دینی و مذهبی گوناگون به تفکیک شرح داده می شود.
در مورد آزادی مذهبی
از مهمترین بخشهای سومین گزارش رسمی ناظر ویژه، بخش مربوط به نقض آزادیهای مذهبی می باشد. بندهای 36 و 37 این جدید ترین  گزارش به بحث درباره "آزادی مذهب" در ایران می پردازد.
در بند سی و ششم می خوانیم؛ با وجود این که حکومت ایران در جلسه عمومی شورای حقوق بشر در سال 2010 اعلام کرده که توصیه ها برای بهتر شدن وضع اقلیتهای مذهبی در ایران را می پذیرد، همچنان گزارشهائی وجود دارد که نشان می دهد وضعیت آزادی بیان، اجتماعات و مجامع برای اعضای اقلیتهای مذهبی  رسما شناخته شده و موردشناسائی قرار نگرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی تقریبا یکسان و نامساعد می باشد.
از جمله در مورد بهائیان، مسیحیان، مسلمانان سنی،  یارسانان و سایر ادیان و مذاهب،  پیروان آنها به طور سازماندهی شده در جامعه مورد انواع تبعیضهای قانونمند در زمینه اشتغال و تحصیل  قرار می گیرند. آنها همچنین از سوی نهادهای رسمی حکومت تهدید جانی می شوند و یا بازداشت و شکنجه می شوند.
در مورد مسیحیان
در بندهای 43 و 44 گزارش اخیر احمد شهید به طور مشخص به مسئله نقض حقوق مسیحیان ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی اشاره می شود:
در بند 43 این گزارش آمده  که منابع موثق تائید کرده اند؛ در جولای 2013 حداقل 20 مسیحی در زندانهای جمهوری اسلامی تحت بازداشت به سر می بردند.
بررسی ها نشان داده است که در مجموع نقض حقوق قانونی و انسانی مسیحیان تداوم دارد. به ویژه  گروههای مسیحی "پروتستان بشارتی"  که بسیاری از آنها را افرادی تشکیل می دهند با سابقه تغییر دین از اسلام به مسیحیت. آن گروه از مسیحیانی که خدماتی را به سایر مسیحیان متولد شده در خانواده های مسلمان (نوکیشان مسیحی)  ارائه می دهند نیز مشمول این سخت گیریها و آزارهای حکومتی می شوند.
در ادامه همین بند گزارش  آمده است؛ ارگانهای حکومتی کلیساهای رسمی دارای مجوز را مجبور می کنند ک از پذیرش فارس زبانها و کسانی که در خانواده های مسلمان زاده شده اند خودداری کنند و اجازه ندهند که آنها در سرویسهاشان مشارکتی داشته باشند.
بر اساس این گزارش؛ حمله و بستن کلیساهای خانگی همچنان تداوم دارد. منابع موثق در ایران خبر از بازداشت و زندانی کردن  بیش از  300 تن از مسیحیان طی سالهای 2010 تا 2013  داده اند. علاوه بر آن رهبران کلیساها و اعضای فعال آنها به دفعات توسط وزارت اطلاعات و سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت کنترل و بازرسی بودند و یا به دفاتر اطلاعاتی و دادگاههای انقلابی احضار شده،  تحت پی گرد و بازجوئی قرار گرفتند.
به رهبران و اعضای فعال کلیسها اتهاماتی درباره ضدیت با امنیت ملی زده شده است و آنها را به خاطر ارتباط با سازمانهای مسیحی خارج از ایران، مشارکت با گروههای دعای مسیحی و حضور در سمینارها و دوره های آموزش مسیحی در بیرون کشور مورد تعقیب قضائی قرار داده اند.
در بند 44 گزارش مذکور آمده است که با وجود همه آنچه بر علیه مسیحیان در داخل ایران صورت می گیرد، حکومت جمهوری اسلامی ادعا می کند که مسیحیان ایران در برابر قانون با مسلمانان فرقی ندارند و آنها را به خاطر عقیاید و مذهبشان مورد بازجوئی قرار نمی دهن

No comments:

Post a Comment