Wednesday, November 20, 2013

بازداشت موقت گروهی از بستگان “آوین عثمانی

آوین عثمانی
به دنبال انتشار اعلامیه ای با مظنون قدردانی از شرکت کنندگان در مراسم ختم “آوین عثمانی”، عده ای از بستگان این خانواده برای ساعاتی بازداشت شده و شهرستان بانه، امنیتی شد.بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، نیروهای امنیتی در سطح شهر مشغول پاکسازی اعلامیه های الصاقی هستند و طی پیگیریهای اعضای خانواده و پس از گرفتن تعهد از خانواده مرحومه و تذکر جدی به آنها، بستگان بازداشت شده، ساعتی پیش آزاد شدند.منابع محلی از فضای به شدت امنیتی در سطح شهر، و تهدید و ارعاب مداوم اعضای خانواده عثمانی، خبر می دهند.تصویر و متن اعلامیه خانواده آوین عثمانی، که توسط  یکی از اهالی شهر بانه در اختیار “کمپین صلح فعالان در تبعید” قرار گرفته است، به شرح زیر است:
تشکر و اعتذار
خواهر کوچکم”آوین”
لباسهای آسمانی عروسی ات تمام فصل هایمان را سفید پوش کرد
و آن تیر رها شده روزی به جبران زیبایی حرام شده ات، از شرم به خان تفنگ باز می گردد
بخواب خواهرکم، مبادا که زوزه های مستاصل گرگ رویای پاییزی ات را بر آشوبد
سر بر بالش برگ بگذار و بخواب و آرام باش….
مرثیه ای نابهنگام برای آوین، که در ابتدای زیبا شدن بود و جهالت تفنگ مجالش نداد، با دریغ و درد…
منبع: فعالان در تبعید

No comments:

Post a Comment