Monday, November 18, 2013

یک دختر ۱۷ ساله بر اثر شلیک ماموران حکومت در بانه کشته شد


آوین عثمانی ۱۷ ساله از اهالی شهرستان بانه و نامزدش در هنگام بازگشت از اطراف شهر، مورد هدف ماموران مسلح نیروی انتظامی قرار گرفتند. بر اثر این تیراندازی “آوین عثمانی”، روز گذشته در بیمارستان فوت کرده و وضعیت نامزدش، وخیم گزارش میشود.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، روز پنج شنبه ۲٣ آبان، “آوین عثمانی” به همراه نامزدش که برای تفریح به اطراف شهر رفته بودند، در راه بازگشت از طرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مورد ظن قرار گرفته و مورد هدف گلوله قرار می گیرند.
بر اساس گزارش منبع مطلع به این کمپین، تیراندازی ماموران بدون هیچگونه سئوال و جواب از نامبردگان، انجام شده است.
گفته میشود این تیراندازی به قصد ایجاد جراحت و دستگیری انجام شده است.
طبق اظهار منابع این کمپین، اصابت گلوله ها به کمر و پای آوین، آنقدر شدید بوده که آوین دیروز در بیمارستان فوت کرده و وضعیت نامزدش هم وخیم است.
هنوز از هویت نامزد خانم آوین عثمانی، اطلاعی در دست نیست.

منبع: فعالین در تبعید

No comments:

Post a Comment