Sunday, November 17, 2013

اجرای حکم زندان پنج شهروند بهایی ساکن مشهد


 پنج شهروند بهایی ساکن مشهد پس از احضار جهت اجرای حکم بازداشت و روانه زندان وکیل آباد مشهد شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این افراد ماه گذشته طبق رای دادگاه تجدید نظر استان به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تبلیغ بهاییت به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند، صبح روز یک شنبه ۲۶ آبان ماه جهت اجرای حکم پس از احضار، بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند.
اسامی این پنج شهروند بهایی عبارتست از: آرمان مختاری- نگین احمدیان- حوریه محسنی- بهناز حدادزاده و نگار ملک‌زاده.
قابل ذکر است که دو نفر از شهروندان بهایی فوق به نامهای حوریه محسنی و نگین احمدیان که به ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند جریمه نقدی ایشان به ازای هر روز معادل سی هزار تومان به ۱۰ روز زندان، تبدیل و به محکومیت نامبردگان اضافه گردید.

یادآوری می‌شود در حال حاضر، دوازده شهروند بهایی در زندان وکیل آباد مشهد در حال گذراندن محکومیت در زندان وکیل آباد مشهد هستند.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment