Wednesday, November 27, 2013

هاشم خواستار معلم بازنشسته روانه زندان وکیل آباد شد


اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد با احضار این معلم وی را بازداشت و تحویل مقامات زندان وکیل آباد مشهد داد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وی که از سوی دادگاه به دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است در پی مخالفت با پرداخت آن بازداشت و روانه زندان وکیل آباد شده است.
وی که پیش‌تر و در بازداشت قبلی خود ۴۵ روز حبس مازاد را تحمل کرده است در پی عدم توان مالی برای پرداخت جریمه مذکور می‌بایست ۳۷ روز دیگر که هر روز آن سی هزار تومان محاسبه می‌شود در زندان باقی بماند.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment