Monday, November 25, 2013

پس از حدود یک هفته انفرادی، دکتر شاهین دادخواه به بند 350 بازگردانده شد

دکتر شاهین دادخواه
روز دوشنبه 4 آذر 92، دکتر شاهین دادخواه از همکاران سابق حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، پس از حدود یک هفته انفرادی در زندانهای سپاه، به بند 350 اوین بازگردانده شد.بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید” ، دکتر شاهین دادخواه،  مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی،عضو تیم مذاکره کننده در مذاکرات سه جانبه ایران – آمریکا – افغانستان و همینطور مذاکرات ایران – آمریکا – عراق و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای به ریاست حسن روحانی؛ که روز سه شنبه 28 آبان 92، توسط اطلاعات سپاه به مکان نامعلومی منتقل شده بود، مجددا به بند 350 اوین بازگردانده شد.گفتنی است علاوه بر شاهین دادخواه، دو نفر دیگر از همکاران حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی دکتر رحمان قهرمان پور و مهرداد سرجویی نیز در بند 350 زندان اوین، دوران حبس خود را می گذرانند.این سه تن ار همکاران نزدیک حسن روحانی و حسین موسویان بودند و تحلیل برخی مقامات مطلع اینست که این سه نفر در واقع گروگان تندروهای داخل، برای امتیازگیری از حسن روحانی از یکسو و منصرف کردن حسین موسویان( سخنگوی سابق تیم هسته ای و سفیر سابق ایران در آلمان)، از بازگشت به ایران میباشد.

No comments:

Post a Comment