Sunday, November 10, 2013

حکم تعلیق سه دانشجوی امیرکبیر و توقیف هر سه نشریه منتقد

در سال تحصیلی جدید سه تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اتهاماتی از قبیل حضور در اردوی غیرقانونی، بر هم زدن نظم دانشگاه، حضور در اجتماعات غیر قانونی و … مجموعا به پنج ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند و افرادی دیگری نیز احکامی مانند توبیخ کتبی دریافت کردند.به گزارش قانون، در طول مدت سپری شده از سال تحصیلی جدید نیز هر سه نشریه مستقل و منتقد این دانشگاه نیز توقیف شده اند و موج احضارها به کمیته انضباطی همچنان ادامه دارد.
صدور این احکام در حالیست که با پیروزی حسن روحانی در انتخابات و با توجه به وعده های انتخاباتی وی، دانشجویان امید به باز شدن نسبی فضای دانشگاه ها را داشتند.
منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment