Friday, November 15, 2013

دادگاه شهر ایلام شش روزنامه نگار کرد را به 36 ماه حبس محکوم کرد

حکم حبس روزنامه نگاران کرد ساکن  ایلام
دادگاهی در شهر ایلام به ریاست قاضی شکری 6 روزنامه نگار کرد ساکن این شهر را به 36 ماه حبس محکوم کرد. یک متهم پرونده تبرئه شده و از هویت و وضعیت سه متهم دیگر که اواسط اسفند 91 بازداشت شده اند، اطلاعی در دست نیست.بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید” طبق رای قاضی شکری در دادگاه شهر ایلام، آقایان احسان نیک‌پی، محسن چراغی، شاهو احمدی در جلسه ای چند دقیقه ای هر کدام به 6 ماه حبس تعزیری؛ و آقایان رحمت‌الله چراغی، علی یوسفی و سجاد قیصری نیز هر کدام به 6 ماه حبس تعلیقی به مدت 2 سال، محکوم شدند. منابع خبری از ایلام همچنین از تبرئه خانم نسرین باوند پور در این دادگاه خبر می دهند.محکومان یاد شده از مسوولان ماهنامه محلی و کردی زبان “وریا” بوده اند. از بین متهمان آقای احسان نیک پی، سردبیر بخش کردی “ماهنامه وریا” دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین الملل می باشد که پیشتر به دلیل فعالیت های فرهنگی از تدریس در دانشگاه منع شده بود.آقای محسن چراغی دیگر متهم پرونده نیز از اعضا  تحریریه “ماهنامه وریا” بوده که گفته میشود مقالات متعددی در خصوص مشکلات زبان و فرهنگ کردی به چاپ رسانده است.از دیگر متهمان، آقای رحمت چراغی نیز روزنامه نگار فعال ماهنامه وریا بوده است و سجاد قیصری نیز همکاری نزدیک با این ماهنامه داشته است.همچنین آقایان شاهو احمدی و علی یوسفی از فعالین دانشجویی ایلام می باشند که در برگزاری کلاس آموزش رسم الخط کردی در ایلام ، فعال بوده اند.از خانم نسرین باوند پور که در این پرونده تبرئه شده است، به عنوان یکی از روزنامه نگاران ماهنامه وریا  و از شاعران توانای کردی یاد میشود. از هویت و سرنوشت سه نفر دیگر که از آنها نیز به عنوان روزنامه نگار یاد میشود؛ اطلاعی در دست نیست.گفتنی است هر 10 نفر این پرونده که به صورت گروهی و توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، پیش از جلسه دیروز به قید وثیقه های سنگین آزاد بوده اند.
منبع: فعالا در تبعید

No comments:

Post a Comment