Tuesday, August 19, 2014

یکی از زنان معترض در جریان مسابقات والیبال همچنان در بازداشت بسر میبرد


با وجود گذشت ۵۸ روز همچنان یکی از بانوانی که در تجمع برای حضور بانوان در استادیوم آزادی به قصد تماشای مسابقات والیبال شرکت کرده بود در بازداشت بسر می‌برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۰ خرداد ماه سال جاری تعدادی از زنان و دختران ایرانی برای حضور در استادیوم آزادی و تماشای مسابقات والیبال در جلوی درب غربی ورزشگاه آزادی تجمع کردند که این تجمع با خشونت و حمله پلیس روبه رو شد.
در این تجمع ۱۵ تن از بانوان معترض توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به بازداشت‌گاه وزرا منتقل شدند. عصر‌‌‌ همان روز اکثر بانوان بازداشت شده پس از اخذ تعهد و گرفتن عکس از ایشان آزاد شدند.
از این میان یکی از شرکت کنندگان (غ.ق) با وجود گذشت ۵۸ روز کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

No comments:

Post a Comment