Sunday, August 3, 2014

مرداد ماه بهانه ایی برای نوشتن اعدام و کشته شدن وبلاگ نویسان
مرداد ماه شاهد به خون نشاندن خانوادهایی هستیم که رژیم اسلامی ایران به دلیل ترس از آگاه شدن مردم، فرزندان  وبلاگ نویس آنها را به دلیل اعتراض به شرایط  بد صورت گرفته از طرف حکومت ودولت تحت شرایط وحشیانه از بین برده.
در 8 مردادماه 1385 جنبش دانشجویی شاهد کشته شدن مشکوک اکبر محمدی بود . اکبر یکی از فعالان دانشجویی بود که از سال 1378 و در پی اعتراضات دانشجویی تهران دستگیر، شکنجه و زندانی شد.
اما در 14 مرادماه 1387 یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و بلاگ نویس بلوچ پس از بازداشت و شکنجه توسط مامورین وزارت اطلاعات بطور غیر منتظره ای در محوطه زندان زاهدان بدارآویخته شد. اتهام وی پس از اعدام (( محاربه و فساد فی الارض)) از طریق راه اندازی تشکل مدنی و وبلاگ نویسی اعلام گردید.

اما با تمام رعب و وحشت صورت گرفته از سوی رژیم ایران هنوز شاهد دست به قلم بودن جوانان برای نوشتن نقص حقوق بشر از سوی رژیم بوده .

حسام عطارزاده

No comments:

Post a Comment