Tuesday, August 19, 2014

سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران، درگذشت
امروز در اخبار خوندم سیمین بانو بر اثر ایست قلبی به این دنیا بدرود گفت. 
سیمین بهبهانی که بانوی غزل پارسی و از چهره های "پيشرو در جنبش برابرى خواهى زنان ايران"  بود در نخستین ساعات بامداد سه شنبه بیست و هشتم مرداد ماه پس از نزدیک به دو هفته کما، بر اثر "ایست قلبی و تنفسی" چشم از جهان فروبست.فعالیتهای او در زمینه مبارزه نقص حقوق بشر به قدری تاثیر گذار بود که حاکمان مذهب زده از جمله علی خامنه ایی را به وحشت انداخته  تا جایی که او در یکی از جلسات سخنرانی گفته بود این زن عاقبت به خیر نمی شود!

زنی را می شناسم من
که شوق بال و پر دارد
ولی از بس که پُر شور است
دو صد بیم از سفر دارد
زنی را می شناسم من
که در یک گوشه ی خانه
میان شستن و پختن
درون آشپزخانه

سرود عشق می خواند

یادش گرامی باد
حسام عطارزاده

No comments:

Post a Comment