Thursday, August 21, 2014

دستگیری تعدادی از اعضای یک سازمان سیاسی

 شش تن از اعضای یک سازمان سیاسی در تاریخ ٢٠ فروردین ١٣٩٣ با حمله ماموران وزارت اطلاعات به منازل مسکونی آن‌ها واقع در شهریار پس از ضرب و شتم بازداشت شدند.
 حسن ابراهیمی، مهدی ابراهیمی، محمدرضا ذبیحی، منوچهر یوسفی، سمیه خلیلی و مهین سیار شرابی به اتهام ارتباط با سازمان علم حق و عدالت که سازمانی است سیاسی با تفاسیری متفاوت از مذهب، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری در پی حمله ماموران وزارت اطلاعات پس از ضرب و شتم بازداشت شدند.
یک منبع مطلع در اینباره به هرانا گفت : «همگی این افراد پس از دستگیری به مدت ١٢٠ روز در انفرادی ٨ سپاه رجایی شهر زندانی بودند و مورد بازجویی و شکنجه توسط شوکر و همچنین تحقیر آن‌ها با عریان کردن و ضرب وشتم و فحاشی شدید قرار گرفتند، بطوریکه منوچهر یوسفی در زیر شکنجه یکی از دنده‌هایش شکسته است.»
پس از ١٢٠ روز انفرادی و پرونده سازی در تاریخ ١۵ مرداد ١٣٩٣ آقایان را به زندان ندامتگاه مرکزی کرج و خانم‌ها را به زندان کچویی فردیس کرج منتقل کردند.
هم اکنون حسن ابراهیمی در سالن ٧، مهدی ابراهیمی در سالن ٩، محمدرضا ذبیحی در سالن ٨ و منوچهر یوسفی در سالن ١٠ زندان ندامتگاه مرکزی کرج به سر می‌برند.
منبع: هرانا
گفتنی است اتهام آن‌ها آنطور که در وضعیت قضایی حسن ابراهیمی به شماره پرونده ۸۰۶۱۵ آمده «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتهایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» عنوان شده است.

No comments:

Post a Comment