Wednesday, March 26, 2014

لغو مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی در ایران

رادیو فرانسه: کانون مدافعان حقوق بشر در آخرین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از « لغو مرخصی نوروزی » برای زندانیان سیاسی در ایران انتقاد کرده است.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش ماه اسفند این کانون، وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرارداده و با استناد به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و سایر نهاد های بین المللی حقوق بشری نوشته است انتخاب حسن روحانی، بعنوان رئیس جمهور ایران تغییری در وضعیت حقوق بشر در این کشور بوجود نیاورده است.
خانم عبادی در این گزارش تاکید کرده است که « مسئولان ایرانی نه تنها درصدد رفع مشکلات برنیامده و در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر گامی برنداشته اند بلکه گزارش های نقض حقوق بشر در ایران، از جمله گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد را مغرضانه خواندند و به تهیه کنندگان آن، انواع تهمت های ناروا را زدند.»
وی در ادامه، لغو مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی را « دردناک » خوانده و افزوده است که « گفته شده است که علت لغو مرخصی زندانیان سیاسی مقابله با گزارش سازمان ملل متحد است که در این صورت این عمل دلیل دیگری بر اثبات گزارش های تنظیمی این سازمان و وخیم بودن وضعیت حقوق بشر در ایران است.»
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر سپس در متن اصلی گزارش خود از بازداشت ٣٢٢ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ماه گذشته خبر داده و گفته است شماری از دراویش گنابادی معترض به ممانعت از درمان دروایش زندانی نیز، از سوی نیروهای امنیتی و پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
گزارش کانون مدافعان حقوق بشر با ذکر جزئیاتی از تخطی های حقوق بشری در مورد زندانیان و بازداشت شدگان، به مواردی از توقیف روزنامه ها و شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی کارگران ایرانی نیز اشاره کرده و نوشته است در ماه گذشته، مقام های قضایی ایران حکم اعدام ٢١ نفر را با اتهامات مختلف از جمله حمل و نگهداری مواد مخدر، آدم ربایی و زنا، به اجرا گذاشته اند.

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در پایان تاکید کرده است که دولت ایران که « به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای آنها است، ....باید به گزارش هایی که براساس این تعهدها تنظیم می شود، ترتیب اثر داده و به توصیه های آنها عمل کند.»

No comments:

Post a Comment