Monday, March 10, 2014

بازرسی و تفتیش منزل برخی شهروندان در سلماس


طی ماه گذشته مسئولان امنیتی اقدام به بازرسی منازل برخی از شهروندان که عموما کرد هستند در شهر سلماس نموده‌اند.
 نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران ایران در سطح شهرستان سلماس و حومه اقدام بازرسی و تفتیش منازل شهروندان کُرد کرده و با این بهانه به آزار و اذیت شهروندان و توقیف خودروهای ایشان‌ می‌پردازند که موجب نارضایتی و ناراحتی‌ اهالی منطقه شده است.
گفتنی است که نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران ایران در این شهرستان و روستاهای منتهی به این شهرستان به اتهامات واهی و ساختگی روزانه با یورش و بازرسی و تفتیش منزل چندین شهروند را مورد بازجویی وتهدید قرارمیدهند وهم‌چنین چندین ساعت وسایل نقلیه عمومی ایشان را نیز متوقف و ازشهروندان بازدید بدنی و درخواست مدرک شناسایی به عمل می آورند.
یک منبع محلی به گزارشگر هرانا گفت: “تمامی این اقدامات نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران در این شهرستان بدون حکم قضایی و قانونی صورت میگیرد.

No comments:

Post a Comment